Extra geld naar Europa

Tue, 21 May 2013

Op dinsdag 15 mei stemden de ministers van financiën in met een uitbreiding van de EU begroting voor 2013 met ruim 11 miljard euro. Waarvoor is dit bedrag nodig en waarom nu? Volgens de Europese Commissie het extra geld besteed worden aan ‘economische groei en werkgelegenheid’. De extra miljarden zijn echter vooral een handreiking naar het Europees Parlement (EP). Voor het EP is de verhoging van de begroting van 2013 een voorwaarde voor onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting voor 2014 tot 2020. Het Europees parlement vind dat de meerjarenbegroting te krap is en dreigt met een veto. Om dit tegen te gaan probeert men met extra geld in 2013 het parlement te paaien om zodoende instemming van het parlement te krijgen. Het gaat dus om politieke spelletjes.

Deze spelletjes zijn ook zichtbaar in het Nederlandse parlement. Minister Timmermans klaagt nadrukkelijk over het geld dat Nederland moet betalen en gaat kijken wat er tegen te doen valt. Hij geeft daarbij zelf aan weinig mogelijkheden te zien. Dat lijkt vrij logisch als je collega minister (nota bene van dezelfde partij) al ingestemd heeft met extra betalingen richting Europa. Maar goed ze laten in ieder geval de bevolking van Nederland weten er “ook” moeite mee te hebben dat Nederland extra moet bijdragen..al hebben ze daar zelf mee ingestemd.

Ondertussen is dat de steun voor Europa onder de bevolking tot een dieptepunt gedaald. Europa doet het gewoon niet goed. In het eerste kwartaal van 2013 is de economie gemiddeld met 0,2 % gekrompen ten opzichte van het daaraan voorafgaande kwartaal. Dit is nu al de zesde opeenvolgende kwartaal waar krimp plaats vind en daarmee is er sprake van de langste recessie sinds de oprichting van de muntunie. Alleen België en Duitsland ontstijgen de malaise met een geringe groei. Het feit dat het economisch slecht gaat zal er niet aan bijdragen dat de populariteit van Europa toeneemt. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. De economische crisis brengt een fundamenteel probleem naar boven. Het gebrek een onderlinge solidariteit onder de bevolkingen van de verschillende lidstaten kan uiteindelijk kruidvat onder de Europese unie worden.

Het Amerikaans onderzoeksbureau Pew het in hun onderzoek “the new sick man of Europe: the European Union” geconcludeerd dat nog geen 45 procent van de bevolking van de onderzochte landen voorstander is van de EU. Alleen in Duitsland is een meerderheid van de bevolking voor de EU. Het feit dat Duitsland vrij veel te zeggen heeft in Europa en het economisch goed doet, zal hierbij een grote rol spelen. Het percentage dat Pew in zijn onderzoek aanvoert is opvallend omdat hetzelfde onderzoek een jaar ervoor nog een steun van rond de 60% van de bevolking liet zien. De economische situatie is van 2012 op 2013 redelijk stabiel gebleven dus wat heeft deze enorme afname aan populariteit veroorzaakt? Zou het de aanhoudende crisis zijn of meer de houding van de politiek, die met hun pro Europese houding de rechten van hun bevolking wel heel makkelijk weggeven.

2019 © binaryclass.nl Alle rechten voorbehouden
Design/Theme: cactuX.