De één zijn dood is de ander zijn brood.

Wed, 18 Sep 2013

Binaire opties en de mogelijke oorlog in Sirie, wat hebben die met elkaar te maken? Syrië blijft in het nieuws. Gaat Amerika nu wel aanvallen of niet. Wat is de rol van de VN in het geheel en zullen Rusland en China een Amerikaanse aanval accepteren? Er is ondertussen wel duidelijk dat de bevolking van Europa en Amerika niet positief zijn over een mogelijk ingrijpen. Of de politiek zich daar wat van zal aantrekken is de vraag. Waarschijnlijk niet, ondertussen is duidelijk dat er niet veel van de recente geschiedenis geleerd is.

De meeste mensen kunnen zich Colin Powell in de Veiligheidsraad herinneren in 2003. Hij is toch wel het gezicht geworden van het bewijs dat Iraq massaverbietigingswapens had en aangepakt diende te worden. Ondertussen kennen we de trieste resultaten, in de periode 2004-2007 zijn er een miljoen Irakezen overleden ten gevolge van het conflict. Dat aantal is ondertussen nog veel hoger zijn. Alle bewijzen bleken gefabriceerd te zijn en Irak is nu een brandhaard van sektarisch geweld.

Afghanistan is niet veel beter. Amerika is daar naar binnen gevallen om Al Quada en de Taliban aan te pakken. De aanval op Afghanistan is onderdeel van de War on terror en was bedoeld om de bakermat van het terrorisme te bestrijden. Bin Laden hebben ze te pakken gekregen, ook al heeft het Amerikaanse volk daar niet echt bewijs van te zien gekregen. Maar naast dit succes wordt vooral zichtbaar dat onder Amerikaans toezicht de groei van papaver (grondstof o.a. heroïne) is geëxplodeerd. Onder de Taliban was die groei van papaver zo goed als uitgeroeid. De Taliban is alles behalve verdwenen. De recente aanslag op de Amerikaanse ambassade in één van de veiligste regio’s in Afghanistan is veelzeggend.

Ook bij Syrië kunnen de nodige vragen gesteld worden over de gifgas aanvallen. Komen deze van het Regime of van de tegenstanders? Wie heeft er belang bij conflict? duidelijk wordt dat bij elk conflict van Amerika van de laatste jaren motieven meespelen die niet uitgesproken worden. Ook in het geval van Libië was hier sprake van, de verschrikkelijke tiran Khadaffi was tot voor kort een vriend, totdat hij met China ging praten over Olie. Het gaat hier te ver om een gloeiend betoog te houden over dat Khadaffi ok was maar dat het niet om één van de meest extreme regimes ging was wel duidelijk. Nederland was nota bene één van de ondertekenaars van een prijs voor Khadaffi voor de goede mensenrechten situatie in Libië. Deze prijs werd, nog geen zes maanden voor de aanval op Libië aanving, verleend.

Waarom al dit politieke gereutel? En wat heeft dit met binaire opties te maken? Als één ding duidelijk wordt uit al deze oorlogen is dat er vele motieven meespelen en dat die motieven gevolgen hebben voor de economie. Een mooi voorbeeld is het vredesvoorstel van de Russen. Zodra Poetin dit neerlegde en steun kreeg begon de Olieprijs te dalen. Omgedraaid zou een aanval van Amerika (of de dreiging daarvan) de olieprijs en de dollar koers doen stijgen. De Amerikaanse economie draait voor een groot deel op de wapenindustrie en zodoende zijn conflicten een positieve impuls voor de economie. Spanningen in het Midden Oosten leiden vrijwel altijd tot een stijging van de olieprijs omdat het een schaars goed is. Zo blijkt dat de rampspoed van de ene, voor de andere tot welvaart kan leiden.

Door goed het nieuws te volgen kun je gebruik maken van de actualiteiten om trends en signalen voor bepaalde assets te onderscheiden. Bij het handelen in binaire opties is het erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het nieuws om zo je voordeel te kunnen doen. Het is mogelijk bij alle brokers die BinaryClass.nl aanbiedt op de betreffende assets te handelen. Voor een overzicht van welke broker voor u geschikt is kunt u in het menu Binaire opties brokers terecht.

2019 © binaryclass.nl Alle rechten voorbehouden
Design/Theme: cactuX.