De economie blijft kwakkelen, Binaire opties zijn goed alternatief voor de beurs

Mon, 14 Jan 2013

De wereldwijde economie blijft zijn eigen gang gaan. Er lijkt geen analist of econoom die precies kan aangeven wat er moet gebeuren om de economie weer op gang te krijgen. Er wordt gezocht naar vergaande regulering in Europa. In Japan is de overheid bezig met een radicale verandering in beleid om zo de economie op gang te krijgen en Amerika praat over het drukken van een munt met de waarde van 1000 miljard. Wat is er toch allemaal aan de hand vraagt de burger/consument zich af. Toch maar geen geld uitgeven? even niet investeren? Binaryclass.nl geeft helderheid en maakt duidelijk waarom u in deze tijd toch geld kan verdienen.

Schulden
De problemen zijn op zich wel helder. Ons economisch bestel is gebaseerd op een markteconomie die afhankelijk is van consumentisme. Specialisten binnen dit stelsel hebben binnen dit systeem producten ontwikkeld die ze, en hun klanten, veel geld opgeleverd hebben. Omdat er veel geld te verdienen valt worden er grote risico’s genomen. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten ging het er helaas niet altijd om voor de consumenten goede producten op de markt te zetten, maar vooral om zoveel mogelijk winst te maken. Echt gekeken naar de risico’s die dat oplevert is er niet. Binnen Nederland is de ING een mooi voorbeeld hiervan. Een bank die nota bene voortkomt uit de Postbank (voormalige staatsbank) had als beloningenstelsel dat er commissie gegeven werd voor elke acquisitie, of deze nou goed was of niet. Iemand hoeft niet erg zakelijk ingesteld te zijn om in te zien dat als er op deze wijze wordt beloont, Het bedrijf zichzelf de nek om draait. Als er een bedrijfsvoering hebt waarvan van te voren bekend is dat het mis gaat gaan dan is dat gewoon een zwendel. De top bij ING weet echt wel dat dit uiteindelijk niet zou werken maar ze verdienen er zelf veel te veel aan. Bovendien zullen de meeste bestuurders/commissarissen na een aantal jaar wel weer naar een ander bedrijf gaan. Hetzelfde is ook op de beurs gebeurd. Meer en meer risicovolle beleggingsproducten werden ontwikkeld. Het gaat te ver om al deze producten te beschrijven maar er is wel een gemeenschappelijk kenmerk. Het is steeds moeilijker te achterhalen wat de daadwerkelijke onderliggende waarde is van deze producten. Het is dus steeds risicovoller geworden om te beleggen. Dit geldt niet alleen voor individuele beleggers maar ook voor institutionele beleggers. De pensioenfondsen zijn hier een goed voorbeeld van. Vanwege deze onbetrouwbaarheid zijn veel mensen die interesse hadden in beleggen huiverig om daadwerkelijk de eerste stap te nemen. Alternatieven voor beleggen spelen hier op in door een aantal van deze risico’s weg te nemen of te beperken. Binaire opties is hier één van. Binaire opties hebben als voordeel dat je handelt op een koers van een asset, aandeel of index en niet op het daadwerkelijke product zelf. Het is veel overzichtelijker en voor veel mensen daarom een interessant alternatief om te proberen.

Al deze slechte financiële producten in combinatie met een economie gebaseerd op consumeren, ook al is dat op krediet, heeft er toe geleid dat er enorme schulden zijn ontstaan. Deze schulden zijn een logisch gevolg van het pyramidespel dat onze economie heet. Je kunt niet oneindig consumeren en schulden opbouwen zonder dat daar een rekening voor komt. Tot nu toe was het vooral de derde wereld die negatieve kanten van ons stelsel merkte. Maar naar mate de problemen groter worden wordt ook voor ons in het westen de problematiek steeds zichtbaarder.

Europa
In Europa wordt de onrust steeds groter en alle tot nu genomen maatregelen hebben hier weinig verandering in kunnen brengen. De roep vanuit Brussel voor meer centrale regelgeving wordt steeds sterker. Dit zou een logisch gevolg zijn van de economische samenwerking en coördinatie die al plaats vind en zou nodig zijn om effectief te kunnen optreden tegen grote banken en andere financiële instellingen die eigenlijk te groot geworden zijn om door individuele lidstaten aangepakt te worden. Bovendien werken veel van deze instellingen internationaal en zodoende zou regulering vanuit een land niet effectief zijn. Alhoewel dit op zich een logisch verhaal is, zit er wel een addertje onder het gras. De mensen die dit voorstellen vanuit de EU, die meer bevoegdheden eisen ten koste van de soevereiniteit van de lidstaten, zijn afkomstig van dezelfde financiële instellingen die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de economische problemen die er ontstaan zijn. Een mooi voorbeeld is Griekenland. Griekenland wordt op dit moment, met in mindere mate Spanje, Portugal en Italië, door de meeste burgers in west-Europa gezien als een belangrijke component of zelfs oorzaak van de economische crisis. De politiek en media doen weinig om de beeld te bestrijden. Maar wat zijn nu de feiten? Griekenland had voor de toetreding tot de EU al een hoge schuldenlast. Het heeft weinig natuurlijke grondstoffen en een veel te grote overheid. Omdat de schuldenlast de toetreding in de weg zou staan, heeft de Griekse minister van financiën aan zijn financiële adviseurs de opdracht gegeven een oplossing te zoeken. Uiteindelijk was er de zeer gerenommeerde bank Goldman Sachs die met een oplossing kwam die met medeweten van de Europese toezichthouders door Griekenland is geaccepteerd. Er werd een swap gedaan die door Goldman Sachs voor gefinancierd werd ten gunste van Griekenland. Het gevolg hiervan was dat de balans van Griekenland dusdanig beter werd dat aan de Europese toetredingcriteria voldaan werd. Een onderdeel van de door Goldman Sachs opgezette deal was dat Griekenland na vijf jaar moest gaan betalen. Toen dat moment aanbrak bleek de Griekse economie de toenemende schuldenlast en rente verplichtingen niet aan te kunnen. Het gevolg is bekend. Er is een nieuwe regering gekomen die ondanks felle protesten, Griekenland voor een belangrijk deel in de uitverkoop heeft gezet en daarnaast zijn er vergaande bezuinigingen doorgevoerd die de rekening bij de Griekse burgers neer legt. Een opvallend detail hierbij is dat de zowel de nieuwe Griekse president als mensen bij de EU, zoals Barosso, voormalig medewerkers zijn van Goldman Sachs. Het roept de vraag op of het overhevelen van de bevoegdheden van lidstaten naar de EU verstandig is, als degene die de bevoegdheden eist zelf een onderdeel is van het systeem dat de problemen veroorzaakt heeft en de kosten daarvoor bij de burger legt. Het is alleen de vraag of er bij de lidstaten genoeg kennis is om dit te kunnen inzien. Met al deze ontwikkelingen zal het nog lang duren voordat het rustig wordt op de Europese markten.

Amerika
Amerika is op dit moment in de ban van het muntje van 1000 miljard. Het klinkt een beetje komisch, maar juridisch schijnt het te kunnen. Ondertussen is wel duidelijk dat het muntje er niet gaat komen. Het zou volgens economen tot een enorme devaluatie leiden van de dollar. Maar nog veel ernstiger, mensen zouden zien hoe weinig het allemaal voorstelt. als men met zulke duidelijke trucjes weg zou komen, dan zou dat enorme schade kunnen doen aan het vertrouwen dat mensen in een systeem hebben. Theoretisch gezien kan het prima, de waarde van geld en daarmee een groot deel van de economie is gebaseerd op de waarde die wij er aan toekennen. Ondertussen is eer ook een deal waarmee de fiscal cliff voorkomen is. Het heeft de media weer tijdje bezig gehouden maar op het einde komen de beide partijen er toch wel weer uit. Toch is dit onderwerp nog niet afgehandeld en zullen de partijen binnenkort weer tegen elkaar staan. Ondertussen doet de Amerikaanse economie het nog steeds niet echt goed, maar wel beter dan in Europa. Het voordeel van Amerika is dat onder leiding van Goldman Sachs veel van de economische problemen op andere landen in de wereld zijn afgewenteld Daarnaast heeft de Amerikaanse industrie één constante waar het op terug kan vallen en dat is de wapenindustrie. In de huidige tijden zal de productie daar niet achteruit gegaan zijn.

Japan
In Japan is men de jarenlange recessie helemaal zat en is men gestart met een voor Japan radicaal investeringproject. De Japanse overheid investeert meer dan 100 miljard in de economie om deze weer op gang te krijgen. Het is de bedoeling dat de investering 600.000 banen zal opleveren en de economie met 2% zal laten groeien. De Japanse overheid is van oudsher conservatief wat betreft ingrijpen door middel van stimuleringsinvesteringen. Shizo Abe die sinds vorige maand gekozen is, is een liberaal democraat, die meer publieke uitgaven wil in belangrijke economische sectoren van de derde economie op de wereld. Het is de vraag of Abe daarmee inderdaad Japan weer op gang krijgt. Japan heeft nog steeds last van de aardbeving die veel schade heeft opgeleverd die nog hersteld moet worden. Daarnaast doen de andere economieën in Azië het relatief beter, wat het voor Japan niet makkelijker zal maken. Het zal enkele jaren duren voordat echt beoordeeld kan worden of het op deze wijze ingrijpen in de economie echt resultaten heeft opgeleverd.

Concluderen
Alhoewel het gevoel leeft dat er ergste van de crisis ondertussen achter de rug is zullen we nog enkele interessante en onrustige jaren ingaan. Groot probleem is dat de enorme schuldenlasten van alle landen niet opgelost is en dat er nog steeds geen goede regulering op het systeem zit waardoor partijen met veel kennis zoals Goldmann Sachs ongestoord hun gang kunnen gaan. De beurs zal de komende jaren nog net zo niet transparant en riscovol zijn als die nu al is. Voor mensen die toch geïnteresseerd zijn in aandelen en opties is er een alternatief bij Binaryclass.nl dat makkelijker toegankelijk is en sneller geld oplevert met minder risico’s. Blijkt dat u, net als andere dit onder knie heeft en het geld oplevert dan kan de stap alsnog gemaakt worden naar de beursgekoppelde online handel. Kijk in ons menu bij Binaire Opties Brokers voor meer informatie of op de homepage bij de brokervergelijker.

2019 © binaryclass.nl Alle rechten voorbehouden
Design/Theme: cactuX.