Basis begrippen binaire opties

Opties.
Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd, de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente.

Brokers.
Brokers zijn de aanbieders van binaire opties. Zij beschikken over platforms en sofware om de handel mogelijk te maken en te ondersteunen via hun helpdesks. Bij onze Broker Reviews kunt u nalezen wat de verschillen zijn tussen de Brokers die wij onderzocht hebben.

Instrumenten.
Instrumenten zijn feitelijk de verschillende methodes die er zijn om met binaire opties te handelen. Op het gebied van binaire opties heb je high/low, one touch en boundaries. Niet elke broker biedt dezelfde instrumenten. Kijk daarom in ons menu ‘Hoe handel je in Binaire Opties‘ voor een uitleg over deze verschillende instrumenten en kies door middel van de ‘Broker Reviews‘ de broker met de assets en instrumenten die het beste bij je strategie aansluit.

Drie Varianten Binaire Opties.
De handel in Binaire Opties kent drie varianten ook wel ‘optie instrumenten’ genoemd. De keuze wordt bepaald door de eigen voorkeur van de handelaar of speculant. Hieronder staan de verschillen tussen de varianten uitgelegd.

1. High/Low oftewel Hoog/Laag.
Dit is een optie instrument dat uit gaat van een actuele koers op het moment van afsluiten. De gebruiker moet bepalen of de koers hoger of lager zal zijn op het moment dat de trade verloopt dan de koerswaarde op het moment van afsluiten. De meeste looptijden van Binaire opties zijn tussen een kwartier en een uur. Dus na de looptijd weet je of de eindkoers hoger danwel lager was dan de koers op het moment van afsluiten. Afhankelijk van de hoog of laag keuze wordt duidelijk of er winst of verlies is.

2. One Touch.
Dit is een ander optie instrument dan de eerder besproken ‘hoog/laag’ variant. Dit is een optie instrument waarbij het gaat of de koerswaarde wel of niet een van te voren bepaalde koerswaarde haalt. Het is dus belangrijk om de koerswaarde aan het einde van de looptijd van een trade goed in te schatten.

3. Boundary.
Boundary lijkt op One Touch omdat het ook uitgaat van de koerswaarde op het einde van de trade maar het verschil met One Touch is dat bij Boundary het er om gaat dat de koerswaarde op het moment van verlopen tussen een vastgestelde boven- en ondergrens eindigt.

Drie Mogelijkheden Winst en Rendement.
Alle opties bieden een vast rendement aan de opdrachtgever op basis van een percentage van het geïnvesteerde bedrag. Er zijn daarbij drie mogelijkheden zoals hieronder beschreven.

1. In het geld eindigen / in the money expire.
Dit is de term die gebruikt wordt voor trades die succesvol geëindigd zijn,”in the money”, waardoor een winst voor de klant is ontstaan. Opties die “in the money” vallen zullen een rendement hebben van 70% -85% van de investering. Bijvoorbeeld op een investering van 100 dollar zal het rendement dus 170 -185 dollar zijn. Dat geldt dus voor de volgende situaties:

Bij Hoog/Laag
Een High-optie, waar het koersniveau op het moment van verstrijken boven de richtprijs ligt.
Een Low-optie, waar het koersniveau op het moment van verstrijken lager is dan de richtprijs.

Bij One Touch
Een Touch optie waar de marktprijs de richtprijs bereikt vóór het verstrijken van de tijd. In een dergelijk vervalt de optie automatisch en onmiddellijk “in the money”.
Een No-Touch optie is het geval dat de marktprijs niet de richtprijs bereikt vóór het verstrijken van de tijd.

Bij Boundary
Een Inbound optie waar het niveau binnen de begrenzing (dwz boven de onderste en onder de bovenste richtprijs)op het moment van vervallen / verlopen.
Een Outbound optie waar het niveau buiten de grens (dat wil zeggen onder de onderste of boven de bovenste richtprijs) op het moment van vervallen / verlopen.

2. Buiten het geld / out of the money.
Dit is een term voor de opties die niet met succes zijn verhandeld. Opties die “out of the money” zijn, hebben een gesteld doel niet gehaald waardoor een verlies voor de klant is ontstaan. Opties die “out of the money” vallen zullen een terugbetaling van 0% -15% van de investering opleveren. Bijvoorbeeld op een investering van 100 dollar zal de terugbetaling 0 tot 15 dollar zijn. Dat geldt dus voor de volgende situaties:

Bij Hoog/Laag
Een High-optie, waar het koersniveau op het moment van verstrijken lager is dan de richtprijs.
Een Low-optie, waar het koersniveau op het moment van verstrijken boven de richtprijs ligt.

Bij One Touch
Bij een Touch optie waar de marktprijs de richtprijs niet bereikt vóór het verstrijken van de tijd.
Bij een No-Touch optie is het geval dat de marktprijs wel de richtprijs bereikt vóór het verstrijken van de tijd.

Bij Boundary
Een Inbound optie waar het niveau buiten de begrenzing (dat wil zeggen boven de onderste en onder de bovenste richtprijs)op het moment van vervallen / verlopen.
Een Outbound optie waar het niveau binnen de grens (dat wil zeggen onder de onderste of boven de bovenste richtprijs) op het moment van vervallen / verlopen.

3. Op het geld eindigen / at the money expiry.
Dit is een term voor de opties die verlopen / eindigen tegen dezelfde prijs als de richtprijs. Opties die “at the money” vervallen zullen resulteren in volledige restitutie van het investeringsbedrag. In de volgende varianten krijgt de speler zijn inzet terug.

Bij Hoog/Laag
Een hoge optie waar het eindniveau gelijk is aan de actuele koers op het moment van afsluiten..
Dit geldt hetzelfde voor de laag opties.

Bij Boundary
Bij een inkomende (inbound) optie als op het moment van eindigen het niveau gelijk is aan 1 van de grenzen (ofwel de onderste of bovenste richtprijs).
Dit zelfde geldt voor de uitgaande (outbound) optie.

Assets.
Het centrale begrip in de handel in Binaire Opties is Assets. Het gaat hier om de producten waarin je handelt. Deze assets zijn in drie categorieën ingedeeld: de indices of index, de commodoties of grondstoffen en de currencies of valutahandel. Van belang is om te realiseren dat niet elke broker dezelfde assets aanbiedt. De meeste hoofdfondsen worden wel door alle brokers aangeboden maar er zijn duidelijke verschillen. Zo wordt de AEX lang niet door elke broker aangeboden.

Hieronder vind u een lijst met de meest voorkomende assets:

Indices/index
FTSE-100 Future
DAX-30 Future
Dow Jones-30 Future
Nasdaq-100 Future
IBEX-35 Future
CAC-40 Future
SMI-Future
S&P-500 Future
ASX-200 Future
Nikkei-225 Future
Hang Seng Future
NIFTY-Future (Singapore)

Commodities/grondstoffen
Gold
Silver
Crude Oil

Currencies/Valutahandel
Euro-Dollar
Pound-Dollar
Euro-Japanese Yen
Dollar-Japanese Yen
Pound-Japanese Yen
Euro-Pound
Australian Dollar-USD
USD-Canadian Dollar
Dollar-Turkish Lira
Euro-Turkish Lira
Dollar-Swiss Franc
Euro-Swiss Franc
Euro-CAD
CAD-JPY
USD-NOK
EUR-NOK

Aandelen:
Facebook, Inc. (FB)
British Petroleum PLC (BP)
Barclays PLC
Google Inc
Apple Inc
France Telecom
Societte General
SONY
Sumitomo

Signalen.
Signalen zijn inschattingen gebaseerd op analyses die een trader kunnen helpen bij het inschatten van de risico’s van een trade. Iedereen die actief is in het handelen / traden van binaire of digitale opties doet er verstandig aan de assets waarop hij handelt te analyseren en dat te gebruiken bij het traden. Het eindresultaat van de analyse is het signaal.

Het signaal hoort de trader een beeld te geven welke trade methode hij moet gebruiken en waneer hij deze dient in te zetten. Er zijn traders die elke dag uren bezig zijn met het analyseren van de assets. Voor de meeste mensen geldt dat ze simpelweg de tijd niet hebben om elke dag uren aan analyses te besteden. Het alternatief is minder tijd stoppen in de analyse, het financieel nieuws bijhouden en te handelen op de eigen inschattingen van wat een asset gaat doen. Je kunt daarentegen ook een abonnement nemen bij bedrijven die de signalen voor jou aanleveren.

Er zij twee soorten van analyses die leiden tot verschillende signalen. Je hebt een technische en een fundamentele analyse. In een vervolg artikel zal ingegaan worden op verschillen tussen deze analyse vormen. Van belang is om te realiseren dat de signalen er zijn om te helpen bij het traden. Van belang is dus ook dat je als trader in staat bent de signalen goed te lezen. Signalen geven geen garanties maar bieden inzicht in welke richting assets of de markt zich beweegt.

Informatie en Links.
Meer informatie is te vinden op de sites van diverse financiële instellingen, nieuwszenders en beurs guru’s. Dus heb je behoefte aan meer uitleg over bepaalde begrippen, macro cijfers of gouden tips bezoek dan zeker deze sites, zoals RTLZ.nl en iEX.nl. Naast deze gratis diensten is er natuurlijk ook de betaalde dienst van Bloomberg die ook door professionele beurshandelaren, banken en andere financiële instellingen wordt gebruikt.

2019 © binaryclass.nl Alle rechten voorbehouden
Design/Theme: cactuX.